Kunden och arbetsplatsen i centrum

För Bräcke Åkeri AB är det viktigt att ha en affärsmässig och strukturerad samverkan mellan avtalets parter, beställare och leverantörer.

Arbetsplatsen i centrum
För oss är det viktigt att vår personal lämnar högsta möjliga kvalitet och service.
• Kunnig och erfaren organisation
• Effektiv samverkan
• Kostnadseffektivitet
• Pålitlig samarbetspartner
• Bilar utrustade med alkolås
• Kundanpassad vagnpark
• Ständiga förbättringar och optimering av företagets resurser

Kunden i centrum

Vår kund är viktig för oss. Tillsammans eftersträvar vi sam verkan kring ekonomi, teknik, produktionsmetoder, transporter, tid, kvalitet, miljö och relationer. Vi anpassar vår verksamhet för att möta kundens behov och har bland annat:

• Certifierats enligt AGA, QA, ledningssystemför GMP & GDP
• Tillstånd av Läkemedelsverket att hantera och lagra medicinska gaser
• Tillstånd att hantera och lagra brandfarlig vara

topbildkundc1

Nedan visas ett av de lyckade exemplen som vi genomför tillsammans med kund.

I samband med de senaste hårda vintrarna i Västsverige blev vi under 2009 kontaktade av en ny kund, Svevia. Tillsammans med Svevia utvecklade vi en ny typ av mark­tining och supporten till detta. Efter att ha tagit fram en kravspecifikation och provat olika typer av befintliga lösningar tog vi fram ett nytt koncept för marktining. Konceptet består av olika moduler, för små respektive stora jobb, som drivs av gasol istället för att använda miljö­påverkande och tidskrävande kol­ och oljeeldning.

kundicentrum2