Bräcke Åkeri AB - Din gasleverantör i väst!

Huvudverksamheten för Bräcke Åkeri AB är att transportera gaser åt AGA Gas AB och Linde Healtcare, främst inom Västra Götaland. Åkeriet distribuerar till företag, privatpersoner, restauranger och sjukhus med mera. Företaget har en butik med gasutrustning och är AGA:s största och mest kompletta återförsäljare. Företaget är placerat i Gårda Johans företagspark på hisingen. På området som ligger på Grimboåsen 6, Hisingen, Göteborg finns tre stora tankar som fylls av AGA med kvävgas, koldioxid och syrgas. Vissa av dessa gaser tappas sedan upp i mindre behållare och levereras. Vid försäljningsstället kan företagskunder och privatpersoner få sina produkter direktlevererade. Övriga gaser anländer i samma tuber som de levereras i. Vid leverans byts en full tub ut mot en tom och på så sätt körs inga tomtransporter och tuberna återanvänds. Företaget har 15 anställda, och 10 bilar i varierande storlek från små lätta lastbilar till stora tunga lastbilar. Samtliga bilar uppfyller miljökraven för Göteborgs miljözon och är utrustade med alkolås. Företaget är etablerat på Gårda Johans företagspark sedan flytten från Norra Älvstranden 2003. Företaget har sin vagga i Stenbergs Entreprenad och Åkeri AB som startades som ett enbilsåkeri under 70-talet av Ingvar Stenberg. Åkeriet har fram till dagens datum utvecklats till ett framgångsrikt familjeföretag som ägs och drivs av Syskonen Angelica och Johnny Stenberg. Vår miljöpolicy