Mycket mer än lastbilar.

Vår ambition är att med ett ledningsansvar som grund, som yrkesmän vara föredömen i trafiken och medverka till att angelägna trafiksäkerhetsmål uppnås såväl för individen som för företaget och samhället.

 

Detta innebär bland annat att anställda och ledning inom företaget:

 • alltid använder säkerhetsbälte
 • håller avstånd till framförvarande
 • respekterar och följer hastighetsbestämmelserna
 • respekterar gällande kör- och vilotidsregler
 • respekterar gällande viktbestämmelser
 • tar hänsyn till väglag och trafiksituation vid körplanering
 • säkrar godset på ett ansvarsfullt sätt
 • är sprit- och drogfria, inklusive starka mediciner, och undviker att köra då vi är trötta
 • håller fordonen i trafiksäkert skick
 • telefonsamtal och SMS under färd är förbjudet
 • strävar efter att inte ta uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd