Tjänster

Tjänster & utbud

Bräcke Åkeri AB utför transporttjänster för AGA Gas AB och Linde Healthcare.
Vi transporterar dagligen gasol, industrigaser, kolsyra och medicinska gaser. Företaget kan även erbjuda olika sorters lager och logistiklösningar.
Utöver detta har vi jour för att vi alltid skall vara nära kunden, oavsett vilken dag det är eller vilken tidpunkt på dygnet transporten gäller.

Bräcke Åkeri AB har ett dotterbolag, JAS transporter AB, som förvärvades under 2008. JAS har som uppgift att utföra mellantransporter under nattetid, främst på sträckan

Göteborg-Växjö samt Göteborg-Oslo för vidare distribution till kunder och andra försäljningsställen under dagtid.

Bräcke Åkeri AB utför mycket av sin distribution från sin gård på över 8 000 m2.

Här finns även kontor och lager samt företagets egen butik, där man säljer gasrelaterade produkter och har direkt utlämning till företags- och privatkunder.

Utöver kontor och lager har företaget även en anläggning för fyllning av hemlox kärl, flytande syrgas.
Denna tjänst övertog Bräcke Åkeri AB från AGA Gas AB 2003.
I samband med detta blev Bräcke Åkeri AB godkänd av Läkemedelsverket att fylla, lagerföra och transportera medicinska gaser.

Framtidens Åkeri
Praktik
Utbildning i säkerhet